Науково-виробниче підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Кальві"

 
Змащувально-охолоджуючі рідини Консерванти  Промивно-пасивуючі концентрати

Технічний опис концентратів
змащувально-охолоджуючих рідин марки «Амініл»

Амініл-М, ТУ У 13810574.001-98;
Амініл-СТ, -СР, -СК, ТУ У 23.2-13810574-001-2002

Концентрати змащувально-охолоджуючих рідин (ЗОР) марки «Амініл» являють собою композицію поверхнево-активних, миючих, антикорозійних та інших багатофункціональних присадок, водний розчин яких забезпечує умови різання при механічній обробці сталей та сплавів.

Серія концентратів ЗОР синтетичних водорозчинних Амініл-МБ та Амініл-СТ використовується, переважно, для абразивної обробки деталей машин (шліфування, полірування, суперфініш і т.п.), а Амініл-СР може використовуватись в якості універсальної ЗОР, як на абразивних операціях, так і на операціях різання.

Основні відмінності:

1. низька вартість за рахунок дуже низьких концентрацій робочого розчину у воді - від 0,3% до 1,5%;

2. високі функціональні показники: низькі сили різання, висока чистота оброблюваної поверхні, забезпечення високої точності обробки (мікро - та макрогеометрія), відсутність припалів на оброблюваній поверхні;

3. ефективність застосування «Амінілу» зростає пропорційно ступеню важкооброблюваності матеріалу: чим важчий процес різання, тим вища ефективність застосування «Амінілу»;

4. унікальні антибактерицидні властивості: робочий розчин не загниває, і його заміна здійснюється тільки з інших причин (ремонт, очистка ємностей та верстатів від бруду та шламу і т.п.);

5. простота приготування робочого розчину: звичайне перемішування розрахункової кількості концентрату у воді без будь-якого апаратурного забезпечення.

Концентрат ЗОР напівсинтетичний водоемульсійний Амініл-МД як універсальна ЗОР використовується, переважно, для механічної обробки деталей машин (шліфування, точіння, свердління, фрезерування і т.п.), а також як антифрикційний компонент, який додають в синтетичний Амініл-МБ. Змішування синтетичного концентрату Амініл-МБ з напівсинтетичним Амініл-МД, значно розширює область застосування синтетичної ЗОР та збільшує антибактерицидні властивості напівсинтетичної.

Комбінування складу ЗОР марки Амініл з його синтетичної та напівсинтетичної складових дозволяє отримувати двохкомпонентну ЗОР, з наперед заданими властивостями. Таким чином, отримавши концентрати ЗОР марки Амініл в окремій тарі від одного постачальника, підприємство вирішує всі свої питання по забезпеченню механічної обробки, моделюючи для кожного конкретного випадку ЗОР з необхідними властивостями, або створивши одну універсальну.

В таблиці 1 наведено діапазон концентрацій та співвідношення обох компонентів ЗОР марки «Амініл-М» у воді в залежності від типу механічної обробки і класу оброблюваних матеріалів. В таблиці 2 додатково враховані концентрати Амініл-СТ, Амініл-СР.

Табл.1. Основні фізико-хімічні властивості ЗОР «Амініл»
синтетичних водорозчинних.

№ п/п Найменування показників Амініл-МБ Амініл-СТ
Амініл-СК Амініл-СР Методи випробувань
1 Концентрат
1.2 Зовнішній вигляд Світло-коричневого
кольору
Темно-коричневого кольору ГОСТ 6243
1.3 Запах Специфічний слабовиражений запах аміаку Специфічний не подразнюючий

Органолеп-
тично

1.4 Густина при 20°С, г/см3
1,00 - 1,10 0,94 – 1,00 Згідно даних ТУ
1.5 Масова доля води, % не більше 75 10 5 5 Згідно даних ТУ,
ГОСТ 14870
1.6 Амінне число в перерахунку на НСl, мг/г, не менше 100 80 Згідно даних ТУ
2 1,5 % водні розчини
2.1 Зовнішній вигляд Прозорий розчин з жовтим відтінком Напівпрозора емульсія білесого кольору ГОСТ 6243
2.2 Показник концентрації водневих іонів (рН), в межах 8,0 – 10,8 Згідно даних ТУ
2.3 Стабільність і робочого розчину протягом 3-х годин Витримує ГОСТ 6243
2.4 Корозійна дія на металі - Витримує ГОСТ 6243

Табл.2. Основні фізико - хімічні властивості ЗОР «Амініл-МД»
напівсинтетичної водоемульсійної

№ п/п Найменування показника Норма Методи випробувань
1 Концентрат
1.1 Зовнішній вигляд Темно-коричневого кольору ГОСТ 6243
1.2 Запах Специфічний не подразнюючий Органолептично
1.3 Густина при 20°С, г/см3
0,90-1,00 Згідно п. 5.1 даних ТУ
1.4 Масова доля води, % не більше
5 Згідно п. 5.4 даних ТУ,
ГОСТ 14870
1.5 Стабільність концентрату при зберіганні
Витримує ГОСТ 6243
2 3,0 - 5,0 % водні емульсії
2.1 Зовнішній вигляд Емульсія білого кольору ГОСТ 6243
2.2 Показник концентрації водневих іонів (рН), в межах 7,5 – 8,5 Згідно п. 5.8 ТУ У 13810574.001-98
2.3 Стабільність емульсії протягом 3-х годин Витримує ГОСТ 6243
2.4 Корозійна дія на металі Витримує ГОСТ 6243

Технічний опис змащувально-
охолоджуючих рідин марки “ПОЛІЕД”

ТУ У 23.2-13810574-004-2002

“Поліед” являє собою композицію очищеної нафтової оливи з багатофункціональними присадками, які забезпечують низькі сили різання, високі антифрикційні та антикорозійні властивості.

“Поліед” використовується як мастильно – охолоджувальна рідина для механічної обробки різанням чорних та кольорових металів і сплавів на операціях хонінгування, полірування, суперфінішування, зубохонінгування, зубодовбання, різенарізання, точіння, свердління, розвертання, протягування та інших видів різання металів у важких умовах, а також для глибокої витяжки та волочіння.

Основою для ЗОР можуть бути дизельне паливо, гас або мастила різної в’язкості. Полієд поставляється як продукт готовий до використання або у вигляді присадки до вищевказаних основ.

Експлуатація Поліед супроводжується поповненням втрат та коректуванням вмісту функціональних присадок.

Захисна консерваційна плівка на оброблених деталях забезпечує тривалий антикорозійний захист “Поліед” придатний також для одночасного використання його в системі змащування металообробного верстату.

Табл.3. Основні фізико-хімічні властивості ЗОР «ПОЛІЕД»

№ п/п Найменування показника Норма Методи випробувань
    Поліед - 1
Поліед - 2

 
1 Зовнішній вигляд Масляниста рідина від жовтого до коричневого кольору Візуально
згідно з ГОСТ 6243
2 Запах специфічний неподразнюючий органолептично
3 Густина при 20°С, г/см3
від 0,90 до 0,95 згідно з ТУ
4 В'язкість при температурі 50°С, сСт від 8 до 19 від 20 до 50 згідно з ГОСТ 33
5 Температура спалаху у відкритому тиглі не нижче, °С
155 згідно з
ГОСТ 12.1.044
6 Температура займання
не нижче, °С
178 згідно з
ГОСТ 12.1.044
7 Температура самозаймання не нижче, °С 380 згідно з
ГОСТ 12.1.044
8 Стабільність при низьких температурах витримує згідно з ГОСТ 6243
9 Корозійна дія на металі витримує згідно з ГОСТ 6243
10 Вміст води сліди згідно з ГОСТ 2477

Юридична і поштова адреса:
вул.Княгині Ольги, 65/76
м.Львів, 79053

Адреса складу:
вул.Городоцька, 367
м.Львів

тел. (032) 295-07-23, 295-07-22

Надіслати лист
kalvi@utel.net.ua

© НВП "Кальві"
  goldweb